Faqja e Parë Kontaktet
Profili i Kompanise Produktet Zyret Zepter Kontaktet Eventet Puna
English
Profili i Kompanisë  Visioni

MISIONI I ZEPTER-it

Ne jemi krenar me produktet tona .


Suksesi i Zepter-it nuk i atribohet vetëm produkteve inovative të tij, por gjithashtu forcës së tij të motivuar shitëse e cila beson në këto produkte dhe inspiron entuziazëm në mesin e konsumatorëve.

Mbi 50,000,000 njerëz marrin pjesë çdo vit në ndonjë nga prezentimet e Zepter-it. Në ndërkohë, janë shitur mbi 500,000,000 produkte.

Zepter është krenar në rrjetin e tij të përfaqësuesve të shitjes, menaxherëve dhe konsulltantëve me trajnim të lartë, të cilët janë shumë të afërt me produktet dhe shume të aftë për të i shërbyer klientët e tyre.

Zepter është vazhdimisht në kërkim të zgjërimit në tregje të reja dhe përmirësimit dhe zhvillimit të produkteve të tij përmes qindra profesionistëve të profileve të ndryshme dhe resurseve në mënyrë që të vazhdojë të kënaqë dhe shërbejë konsumatorët e tij.

Më shumë se 56,000,000 shfrytëzues të kënaqur të produkteve të Zepter-it dëshmojnë që kudo që të shihni emrin e Zepter-it, mund të jeni të sigurtë që ai nënkupton KUALITET, STIL DHE VLERË!Paraqitja e Certyifikatave
Profili i Kompanisë Produktet Rrjeti i Shitjeve Zepter Kontaktet Eventet Puna