Faqja e Parë Kontaktet
Profili i KompaniseProduktetZyretZepter KontaktetEventetPuna
English
Profili i Kompanisë  Filozofia

Filozofia Zepter

Sukseset e Zepterit  nuk i atribuohen vetëm për vizion afatgjatë dhe cilësisë, produkteve të reja, por edhe për të shitje prej më shumë se 120.000 konsulentëve në të gjithë botën. Zepter bëhet krenar edhe në rrjetet e furnizimit nga menaxherët e shitjeve të trajnuar dhe këshilltarët, në një mision global për shëndetin dhe bukurinë. 

Zepter krenohet me 7 fabrika Zepter të vendosura në Gjermani, Itali dhe Zvicër dhe më shumë se 300,000 m2 të hapësirës afariste në qendëra të  qyteteve më të mëdha në botë. 

Çdo vit më shumë se 60.000.000 njerëz marrin pjesë në një nga Zepter prezentimet, qoftë në lokalet e veta prestigjioze dhe ekskluzive në të gjithë botën, ose direkt në shtëpitë e konsumatorëve. 

Dekadat e fundit kanë qenë shumë të suksesshme mbi 65.000.000 njerëz janë bërë shfrytëzuesit më të kënaqur me produktet Zepter dhe më shumë se 600.000.000 produkte janë shitur, i cili dëshmon se sa herë që ju shihni emrin "Zepter" ju mund të jeni i sigurt se kjo do të thotë: Cilësi të lartë, Stil prestigjioze dhe Vlera të Qëndrueshme!Paraqitja e Certyifikatave
Profili i KompaniseProduktetZyretZepter KontakteEventetPuna