Faqja e Parë Kontaktet
Profili i Kompanise Produktet Zyret Zepter Kontaktet Eventet Puna
English
Zyret  Zepter Kontaktet

 

Zepter Prishtina

Adresa: "Bill Clinton" Bld. 16/E - Prishtinë

Tel: 00381 (0)38 610 310

 

Zespresso Cafe - Prishtinë

Tel: 00381 (0)38 610 311

 

Zepter Ferizaj

Adresa: "Ahmet Kaçiku" Nr 13 - Ferizaj

Tel: 0031 (0)290 324 099

 

Zepter Gjakova

Tel: 0031 (0)39 330 301

Adresa: "Nëna Terezë" - Gjakovë

 

Email- info@zepterkosova.com

 

 

Paraqitja e Certyifikatave
Profili i Kompanisë Produktet Rrjeti i Shitjeve Zepter Kontaktet Eventet Puna