Faqja e Parë Kontaktet
Profili i Kompanise Produktet Zyret Zepter Kontaktet Eventet Puna
English
Zyret  Zepter Kontaktet

 

SETET E LUGËVE DHE THIKAVE

Pots Sets
Kimono gold plated 
Pots Sets
Kimono decor gold plated
Pots Sets
Kimono silver plated 
Pots Sets
Kimono high mirror polished 
Pots Sets
Caprice gold plated 
Pots Sets
Caprice partial gold plated 
Pots Sets
Caprice silver plated 
Pots Sets
Caprice high mirror polished 
Pots Sets
Senator gold plated 
Pots Sets
Senator partial gold plated 
Pots Sets
Senator silver plated 
Pots Sets
Senator high mirror polished 
Pots Sets
Venus gold plated 
Pots Sets
Venus decor gold plated
Pots Sets
Venus silver plated 
Pots Sets
Venus high mirror polished 
Pots Sets
Knives set 
Kodi LZ-104-ZK
Pots Sets
Knives set 
Kodi LZ-102-PH
Pots Sets
Safety knives stand  Kodi LZ-150
Pots Sets
Luxury wooden chest Kodi LB-950-W/MAH
Pots Sets
Luxury aluminium case Kodi LB-712-KK-BRN
       
         

 

 

 

 

Paraqitja e Certyifikatave
Profili i Kompanisë Produktet Rrjeti i Shitjeve Zepter Kontaktet Eventet Puna